Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

Obowiązek informacyjny w ramach składania oświadczeń Covid-19 w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Legnicy

  OBOWIAZEK INFORMACYJNY  

dotyczy zbierania danych od rodziców/opiekunów prawnych

w ramach składania ankiety Covid-19 w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Legnicy

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „RODO”.

Administrator danych

Administratorem danych jest

Miejskie Przedszkole nr 4  w Legnicy
z siedzibą przy ul. św. Elżbiety  8, 59-220 Legnica

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za 
pośrednictwem adresu email: przedszkole@mp4.legnica.eu

telefonicznie pod numerem: 76 723 31 37
lub pisemnie, na adres:  
Miejskie Przedszkole nr 4
ul. św.  Elżbiety 8, 59-220 Legnica

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@zojo.legnica.eu, telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28
lub pisemnie na adres:

Inspektor ochrony danych

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

ul. Złotoryjska 144,  59-220 Legnica z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

- Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu - podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii, bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, a także do przekazania ich służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 .

 

- Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pomiaru temperatury oraz  art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO w zakresie pozostałych danych zawartych w  deklaracji COVID-19 w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Odbiorcy danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa dany ch, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osób upoważnionych przez Administratora danych – innym podmiotom, upoważnionym zgodnie z przepisami prawa
w szczególności GIS, a także współpracującym  z Administratorem w zakresie realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli.

Okres przechowywania danych

Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do zrealizowania zadań wskazanych  w celach przetwarzania, maksymalnie do momentu odwołania stanu epidemii

Prawa osoby, której dane 
dotyczą

- Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację  o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), sprzeciwu lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

 

- Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody (w zakresie mierzenia temperatury) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

- W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, (dane kontaktowe wskazane są wyżej).

 

- Ma Pani/Pan – Ma Pani/Pan  prawo wniesienie skargi do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących  narusza przepisy Rozporządzenia:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o
wymogu podania danych

Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji jest niezbędne ze względu na konieczność realizacji zadań wskazanych w celach przetwarzania.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-17 21:00przez:
Opublikowano:2021-08-17 21:17przez:
Zmodyfikowano:2021-08-17 21:16przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
Odwiedziny:288

Rejestr zmian

  • [2021-08-17 21:16:00]nie
  • [2021-08-17 21:14:26]nie
  • [2021-08-17 21:13:38]nie
  • [2021-08-17 21:11:45]nie
  • [2021-08-17 21:04:48]nie
  • [2021-08-17 21:02:50]nie
  • [2021-08-17 20:57:14]nie