Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

 

 

Monitoring wizyjny

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (MONITORING)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole nr 4 w Legnicy z siedzibą przy ul. Św. Elżbiety 8, 59-220 Legnica

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email:przedszkole@mp4.legnica.eutelefonicznie pod numerem: 76 723 31 39 lub pisemnie:

Miejskie Przedszkole nr 4 w Legnicy
ul. Św. Elżbiety 8, 59-220 Legnica

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@zojo.legnica.eu, telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28
lub pisemnie na adres: 

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 
ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica
z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, ochrona mienia na terenie placówki, ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu, ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  2. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Odbiorcy danych

  1. Dane z monitoringu przekazywane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Dane zapisane przez system monitoringu będą przechowywane przez 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postepowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania (kodeks pracy art. 222 § 4)

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia ponadto przysługuje prawo ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-02 13:12przez:
Opublikowano:2021-08-02 13:44przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy
Odwiedziny:498

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.